آموزش فروش حضوری و تکنیک های مراقبت از مشتری(وبینار آنلاین)

9,850,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس :  آقای فرشید باقری

ساعت : ١٤ الی ١٨

تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش فروش حضوری و تکنیک های مراقبت از مشتری :

١) ایجاد یک شخصیت قدرتمند حرفه ای

٢) تعریف اصول ارتباطات موثر

٣) مهارت های اجتماعی بودن

٤) مهارت های گوش دادن

٥) مهارت های رفع تعرض

٦) خصوصیات مشتریان امروزی

٧) انواع مشتری از نظر رفتاری

٨) شناسایی مشتریان با تکنیک N.L.P

٩) نیاز مادی مشتریان

١٠) نیاز عاطفی مشتریان

١١) پاسخگویی موثر به شکایات

١٢) مهمترین عوامل نارضایتی مشتریان

١٣) برخورد با مشتریان عصبانی مدل ASAP

١٤) جملات شگفت انگیز و کلمات و عبارات مناسب

١٥) چه جملاتی فروش را افزایش میدهد؟

١٦) مدل های AIDAS-LOCATE-SPIN-FAB در فروش

١٧) 4c در فروش

١٨) موانع فروش

١٩) نکات مهم در فروش

٢٠) مهارت های استفاده از زبان بدن در فروش

٢١) استفاده از نیم کره چپ و راست مغز

٢٢) ماتریس کامل ذهنی

٢٣) مهارت های گفتگوی فروش

٢٤) روانشناسی قطعی کردن فروش

٢٥) به پایان رساندن فروش


شما ممکن است به دوره های آموزشی کار تیمی در واحد فروش به منظور افزایش فروش و چگونه از ریزش مشتریان جلوگیری کنیم نیز علاقه مند باشید