آموزش مجازی آیین تشریفات و پذیرایی مراسم اداری(آموزش آفلاین)

2,000,000 

تشریفات از زمان های دور، بخشی حیاتی از مناسبات تجاری و جهانی بوده و امروزه نیز در ارتباطات جهانی بین کشورها و شرکت ها همواره تشریفات و آیین پذیرایی و بدرقه میهمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدیهی است با فراگیری اصول درست این آیین، مسیر ارتباطات و تجارت های داخلی و جهانی هموار تر میشود.

مقدار:

توضیحات


آموزش مجازی آیین تشریفات و پذیرایی مراسم اداری

تعریف تشریفات
ارتباط،اصل نخستین تشریفات
مهارت های چهارگانه ارتباط کلامی
فاصله در ارتباطات
آیین پذیرایی
تقسیم بندی میهمانی ها
سرویس ها و آداب کلی پذیرایی در میهمانی های رسمی
نکاتی درمورد جمع آوری ظروف در میهمانی
نکاتی در مورد مکان تشکیل جلسه ها
مهمترین شکل های چیدن میزها

خانم مرضیه ایزدیان

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه پرسنل خدماتی و مسئولین روابط عمومی و تشریفات سازمانها و سایر مشاغل مرتبط