آموزش مجازی آشنایی با تهیه و تنظیم قراردادها(آموزش آفلاین)

4,000,000 

آشنایی با نحوه پیش نویس قراردادها و تنظیم قراردادهای کاری، آشنایی با فرایند مذاکره و عقد قرارداد

مقدار:

توضیحات


آموزش مجازی اصول تنظیم قراردادها

آموزش آنلاین تهیه و تدوین قراردادها

مفهوم عقد و قرارداد در حقوق ایران
فرآیند انعقاد قراردادها
شرایط اصلی صحت معاملات
عدم اجرای عقد و مسئولیت قراردادی
تضامین قراردادی
بررسی فورسماژورها در قراردادها
نکات مهم و کاربردی در نظیم قراردادها

 

آقای مصطفی خلیلی

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه پرسنل حقوقی اداره ها و سازمان ها خصوصی و دولتی، مدیران سازمان ها