آموزش مجازی تهیه و تدوین طرحهای کسب و کار(وبینار آنلاین)

6,000,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای دکتر امیر علی رمدانی
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی تهیه و تدوین طرحهای کسب و کار : 

١) استراتژی کسب و کار
٢) تحلیل رقبا
٣) نیازسنجی بازار
٤) داده کاوی
٥) تحلیل روندها
٦) بررسی توجیه پذیری طرح
٧) مطالعات اقتصادی
٨) برنامه ریزی عملیاتی و زمانی
٩) فرآیندهای اجرایی
١٠) دستورالعمل ها، آیین نامه ها و شرح وظایف اجرایی
١١) سند توسعه کسب و کار