آموزش مجازی مدیریت ارتباط با تامین کنندگان (SRM) (وبینار آنلاین)

6,700,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای مهندس نور اله بسیم
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی مدیریت ارتباط با تامین کنندگان (SRM) : 

١) پیاده سازی یک مدل زنجیره تامین
٢) فرآیندهای زنجیره تامین
٣) زنجیره تامن ناب و چابک
٤) ارکان مدیریت زنجیره تامین
٥) خصوصیات انتخاب تامین کنندگان
٦) فرآیند گام به گام برای ممیزی و انتخاب اولیه تامین کنندگان
٧) استراتژی ها و اهداف کلان تامین و برون سپاری
٨) شناسایی نیازمندی ها و تصمیم گیری در مورد تامین آنها
٩) تعیین ملاک های ارزیابی اولیه و مجدد
١٠) شناسایی منابع تامین
١١) ارزیابی اولیه و مجدد
١٢) انتخاب و انعقاد قرارداد
١٣) پایش حین تامین و تحویلگیری
١٤) ارزیابی عملکرد تامین کنندگان
١٥) تجزیه و تحلیل داده های تامین و برون سپاری
١٦) اندازه گیری عملکرد
١٧) روش (Supply Chain Operation Refrence Model) SCOR در ارزیابی عملکرد تامین
١٨) اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین
١٩) مدیریت لجستیک