آموزش مجازی نقش سرپرستان در کاهش حوادث شغلی(وبینار آنلاین)

6,000,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای مهندس محمدرضا طوسی
ساعت : ١٨ _ ١٤
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی نقش سرپرستان در کاهش حوادث شغلی : 

١) تعاریف و مفاهیم ( خطر بالقوه ، خطر بالفعل ، ریسک ، حادثه و … )
٢) شبه حادثه و اهمیت آن – شناخت ابعاد مختلف حادثه
٣) علل بروز حوادث ( مدیریتی ، رفتاری ، محیطی )
٤) شناخت شرایط و اعمال ناایمن
٥) تجزیه و تحلیل خسارتهای مالی حوادث – تحقیق درمورد حادثه
٦) فرهنگ سازمانی و حوادث ناشی از كار
٧) نقش سرپرستان كارگاهها در پیشگیری از حوادث
٨) اصول كلی پیشگیری از حوادث شغلی
٩) بررسی راههای كاهش صدمات جانی پس از وقوع حوادث


آموزش آنلاین اصول مدیریت و سرپرستی مقدماتی