کتاب استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی

2,150,000 

گروه اول مخاطبین اصلی این اثر مدیران اجرایی و کارکنان سازمان ها هستند که کتاب حاضر مضامین کاربردی موثری برای بهبود اثر بخشی منابع انسانی سازمانها و شرکتها برای آنها دارد.

گروه دوم دانشجویان مدیریت در دوره های کارشناسی در گرایش های مدیریت دولتی،بازرگانی،صنعتی،بازاریابی،جهانگردی(توریسم) مالی،شهری،اجرایی ام بی ای،سیستم تکنولوژی اطلاعات(IT)،کارآفرینی، رسانه و منابع انسانی و امور فرهنگی هستند که کتاب با ارائه روش استاندارد برای سنجش مفاهیم، منبع خوبی برای پژوهش های آنها فراهم میکند.


نویسندگان :   آرین قلی پور               ندا محمد اسماعیلی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی

آموزش آنلاین مدیریت منابع انسانی(HRM)

استاندارد و استاندارد سازی سازمانی

کلیات استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی

پیاده سازی استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی

ارتباط مدل تعالی سازمانی و استاندارد 34000 منابع انسانی

فرآیندها در استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی

نگرش های کارکنان در استاندارد 34000

انتشارات کتاب مهربان

6_418_407_600_978
326 صفحه
نویسندگان :   آرین قلی پور               ندا محمد اسماعیلی
چاپ اول  1401

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم