دوره آموزشی انبـارداری صنعتـی

4,300,000 

 تاریخ :  برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

 مدرس : آقای علی بیات

 ساعت  :  _

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

محتوای دوره انبـارداری صنعتـی : 

• انبار و انبار داری

– تعاریف و واژه ها
– شرح سیستم
– انبارداری صحیح
– تعریف انبارهای متنوع
– انبارگردانی
• سیستم مدیریت انبار
– مدیریت و وظایف
– ماموریت سیستم انبار
– موجودی و اهمیت آن
– مراحل و روشهای کدگذاری
– استقرار کالا در انبار
• مدیریت انبارداری نوین
– سطوح انبارداری نوین
– مهندسی مجدد در انبار
– تکنیک های کنترل انبار
– مدیریت انبار قطعات
– الزامات انبار
– حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد
– سیستم تولید ناب
– بکارگیری سیستم Kanban
– بهبود و ساماندهی انبار