آموزش مجازی راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنایع(وبینار آنلاین)

4,950,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر با شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای دکتر شیرزاد حسن بیگی
ساعت : _
تعداد جلسات : 2 جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای دوره راهکارهای کاهش مصرف انرژی :

١) اصول و مبانی ممیزی انرژی
٢) اندازه گیری و جمع اوری داده های انرژی
٣) اصول و مبانی صرفه جویی انرژی
٤) محاسبات و تحلیل صرفه جویی های انرژی
٥) ارزیابی و اولویت بندی راهکارهای صرفه جویی انرژی
٦) راهکارهای صرفه جویی انرژی حرارتی
٧) راهکارهای صرفه جویی انرژی الکتریکی