آموزش مجازی اصول و آداب تشریفات در روابط عمومی(وبینار آنلاین)

5,700,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : خانم دکتر صدیقه ببران
ساعت : _
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی اصول و آداب تشریفات در روابط عمومی : 

١) اصول تشریفات
٢) كليات تشريفات:
٣) تشریفات در مراسم و مجالس مختلف ملی و بین ‌المللی :
پذيرايی, مسافرت, جلسات, مراسم, سمينار, بازديد, نمايشگاه

٤) مراحل تشريفات:
 الف) استقبال
– استفاده از مستقبل و همپايه و هم طراز مهمانان

  و رعايت احترام رسمی توسط مهمانداران
– سلام و احوالپرسی و اعلام برنامه
– خدمات ورود و خدمات گمركی
– امور خبری و اطلاع رسانی
 ب) حمل و نقل
– انتخاب وسيله نقليه
– انتخاب همراهان
– انتخاب مسير
– حمل و بار وتوشه مهمان
 ج) اسكان:
– بررسی امكانات موجود برای استراحت
– بررسی ايمنی امكانات موجود
– بررسی شرايط فيزيكی و محيطی محل اسكان
– بهداشت, نظافت و پاكيزگی
– نور, رنگ, وسعت و اندازه مكان
 د) پذيرايی:
– نوشيدنی از جمله آب, شربت, آب معدنی
– خوردنی از جمله ميوه, شيرينی, شام, نهار, صبحانه
– امكانات ارتباطی و سمعی وبصری از جمله فاكس و تلفن و….
– سبد فرهنگی(نشريات, كتب, بروشور, برنامه های مراسم)
– هدايای فرهنگی از جمله عكس ها و فيلم های مراسم
 ه) بدرقه:
– انجام خدمات گمركی
– تهيه ويزا, بليت, گذرنامه و تمديد برای اقامت
– همراهی و مشايعت و خداحافظی
– يادگاری, يادبود خاطره انگيز


آموزش آنلاین آیین و آداب تشریفات بین المللی