وبینار آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

4,300,000 

تاریخ : 3 و 4 آبان
مدرس : آقای علی آسمند
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

• اهمیت ارتباطات، انواع ارتباط
• نامه ها، گزارش ها و …
• ویژگی نامه ها
• سیر مراحل نگارش نامه ها
• اجزای یک نامه اداری
• روش نوشتن عنوان ها
• انتخاب موضوع
• روش نوشتن مقدمه (شأنیت- سابقه- بازگشت- پیرو و …)
• تنه نامه
• روش نوشتن تنه توصیفی، جدولی و شماره ردیفی
• محتوای یک نامه اداری (املاء علائم نشانه گذاری، قواعد دستوری و …)
• پرسش و پاسخ