آموزش مجازی اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی(وبینار آنلاین)

7,500,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : خانم دکتر مریم پسنده
ساعت : ٩ الی ١٣
تعداد جلسات : ١ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی : 

١) اهمیت اخلاق حرفه ای
٢) ارائه روش هایی برای حرفه ای تر شدن
٣) تعریف مسئولیت پذیری
٤) مسئولیت های فردی با اخلاق حرفه ای در قبال خود و دیگران
٥) مسئولیت های یک حرفه ای در قبال مشتری/ مخاطبان
٦) وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان