آموزش مجازی ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی(وبینار آنلاین)

7,700,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای دکتر یاسر احسان

ساعت  :  ١٤ الی ١٨

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی : 

اهمیت و وظایف مدیریت منابع انسانی
مروری بر فرآیندهای مدیریت منابع انسانی
فلسفه و اهداف ارزیابی عملکرد در سازمان ها
کاربرد های ارزیابی عملکرد
روش های متداول در ارزیابی عملکرد
فرآیند مدیریت عملکرد
ارزیابی 360 درجه
سیستم پاداش در حوزه منابع انسانی

جمع بندی نهایی