آموزش مجازی اصول مدیریت و سرپرستی تکمیلی(وبینار آنلاین)

6,700,000 

 تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای سید امین اسماعیلیان

ساعت  :  ١٤ الی ١٨

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

آموزش آنلاین اصول مدیریت و سرپرستی پیشرفته

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی اصول مدیریت و سرپرستی : 

١) راهکارهای ساده در تغییر نگرش و رفتار کارکنان توسط سرپرست سازمان(بدون آزرده خاطر شدن)
٢) اصول مدیریت و سرپرستی در سازمان(اصل دوم)
٣) برقراری ارتباط موثر(اصل سوم)
٤) تقویت روحیه کار تیمی(اصل چهارم)
٥) بالا بردن انگیزه کارکنان(اصل پنجم)
٦) پذیرش تغییر و کنترل استرس(اصل ششم)
٧) معرفی یک شرکت با کیفیت و نقش سرپرستان در ایجاد عناصر ضروری
٨) انجام تمرین های کلاسی متنوع به صورت گروهی در حین برگزاری کلاس
٩) جمع بندی و نتیجه گیری