آموزش مجازی اصول و فنون مذاکره موفق(وبینار آنلاین)

5,800,000 

 تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای پیمان شمس اردکانی

ساعت  :   ١٨ _ ١٤

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی اصول و فنون مذاکره موفق : 

مفهوم مذاکره، اهمیت مذاکره، فرهنگ مذاکره
انواع مذاکره (رسمی و غیر رسمی)
ویژگی های مذاکره کننده و عناصر مذاکره
تدابیر موثر در مذاکره
تعیین اولویت های اصلی و فرعی و اهداف مذاکره
شناسایی خصوصیات شخصیتی و سازمانی طرف مذاکره
شناسایی نقاط قوت، ضعف و فرصت ها و تهدیدها
روش های مذاکره و سبک های مذاکره
نتایج مذاکرات و استراتژی مذاکره موفق
تاکتیک های مذاکراتی و ارتباط موثر در مذاکره
عوامل موثر در روند و پیشبرد مذاکره
حریم نشستن و فرم نشستن پشت میز مذاکره
زمان مناسب مطرح کردن پیشنهادات
شیوه های مخالفت کردن و ارائه پیشنهاد متقابل در مذاکره
زبان بدن و تنظیم صورت جلسه مذاکره