وبینار آموزشی قوانین کار و تأمین اجتماعی

5,000,000 

تاریخ : 18 و 19 مهر
مدرس : آقای محمود صفری
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : 2 جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای وبینار آموزشی : 

• تعاریف و کلیات قانون کار و تأمین اجتماعی
• مشمولین قانون کار و تأمین اجتماعی
• قرارداد کار، شرایط کار
• مزد، مزایا و فوق العاده ها
• تعطیلات و مرخصی ها
• مراجع حل اختلاف
• شناسایی کارفرمایان و بیمه شدگان، حق بیمه، تکالیف کارفرمایان
• بازنشستگی و امور بیمه شدگان
• بیمه بیکاری، مشمولین بیمه بیکاری، شرایط پرداخت بیمه بیکاری
• پاسخگویی به شبهات و ابهامات قوانین کار و تأمین اجتماعی در ایام بیماری کرونا