دوره آموزشی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین (SCM)

4,100,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای مهندس فرزاد خرمشاهی
ساعت : _
تعداد جلسات : 2 جلسه

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

محتوای وبینار مدیریت زنجیره تامین : 

• مروری بر مبانی و تعاریف در حوزه لجستیک و زنجیره تامین
• جایگاه زنجیره تامین در زنجیره ارزش کسب و کار
• مروری بر کاربرد های مدیریت زنجیره تامین در حل مسایل سازمان و تاثیر مدل ها بر آن
• معرفی جایگاه لجستیک در مدیریت زنجیره تامین
• جایگاه فرآیند محوری و تشریح فرآیندهای اصلی مدیریت زنجیره تامین
• تعریف مشتری و نیازمندی ها در مدیریت زنجیره تامین
• کاربرد های شاخص های فرآیندی و تاثیر اندازه گیری بر مولفه های مدیریت زنجیره تامین
• معرفی مدل SCOR
• مروری بر فرآیندهای 5 گانه SCOR
• مروری بر سطوح فرآیندی در SCOR
• پیشنهادهایی برای به کارگیری مدل SCOR در سازمان