آموزش مجازی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین(SCM)؛(وبینار آنلاین)

6,600,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای مهندس فرزاد خرمشاهی
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین : 

١) مروری بر مبانی و تعاریف در حوزه لجستیک و زنجیره تامین
٢) جایگاه زنجیره تامین در زنجیره ارزش کسب و کار
٣) مروری بر کاربرد های مدیریت زنجیره تامین در حل مسایل سازمان و تاثیر مدل ها بر آن
٤) معرفی جایگاه لجستیک در مدیریت زنجیره تامین
٥) جایگاه فرآیند محوری و تشریح فرآیندهای اصلی مدیریت زنجیره تامین
٦) تعریف مشتری و نیازمندی ها در مدیریت زنجیره تامین
٧) کاربرد های شاخص های فرآیندی و تاثیر اندازه گیری بر مولفه های مدیریت زنجیره تامین
٨) معرفی مدل SCOR
٩) مروری بر فرآیندهای 5 گانه SCOR
١٠) مروری بر سطوح فرآیندی در SCOR
١١) پیشنهادهایی برای به کارگیری مدل SCOR در سازمان


شما ممکن است به دوره آموزشی مدیریت ارتباط با تامین کنندگان (SRM) نیز علاقه مند باشید