آموزش مجازی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین(SCM)؛(وبینار آنلاین)

6,600,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای مهندس فرزاد خرمشاهی
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین : 

١) مروری بر مبانی و تعاریف در حوزه لجستیک و زنجیره تامین
٢) جایگاه زنجیره تامین در زنجیره ارزش کسب و کار
٣) مروری بر کاربرد های مدیریت زنجیره تامین در حل مسایل سازمان و تاثیر مدل ها بر آن
٤) معرفی جایگاه لجستیک در مدیریت زنجیره تامین
٥) جایگاه فرآیند محوری و تشریح فرآیندهای اصلی مدیریت زنجیره تامین
٦) تعریف مشتری و نیازمندی ها در مدیریت زنجیره تامین
٧) کاربرد های شاخص های فرآیندی و تاثیر اندازه گیری بر مولفه های مدیریت زنجیره تامین
٨) معرفی مدل SCOR
٩) مروری بر فرآیندهای 5 گانه SCOR
١٠) مروری بر سطوح فرآیندی در SCOR
١١) پیشنهادهایی برای به کارگیری مدل SCOR در سازمان