آموزش مجازی مدیریت شکایت مشتریان(وبینار آنلاین)

4,300,000 

 تاریخ :  برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای فرشید عبدی

 ساعت  :   _

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی مدیریت شکایت مشتریان :

١) ماهیت شکایات
٢) چرا مشتریان شکایت می کنند؟
٣) چه کسانی شکایت می کنند؟
٤) سناریوهای رسیدگی به شکایات
٥) چه انواعی از شکایت وجود دارد؟
٦) بهترین راهکارها برای برخورد با هر نوع شاکی چیست؟
٧) هنگام برخورد با هر نوع شکایت برای جلوگیری از بی نتیجه شدن برخورد باید به چه نکاتی توجه داشته باشید؟
٨) هنگام رسیدگی به شکایات، چه حالت ها و حرکات مهمی باید رعایت شود؟
٩) چگونه خود را دفاعی و مقابله ای نشان ندهیم؟
١٠) مهارت ها و رسیدگی خوب و مناسب به شکایت مشتریان
١١) تبدیل مشتریان شاکی به مشتریان وفادار
١٢) پرسش و پاسخ