آموزش مجازی پیش بینی و کنترل ریسک های قراردادی(وبینار آنلاین)

2,800,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای خسرو صالحی
ساعت : 17- 15
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی پیش بینی و کنترل ریسک های قراردادی : 

١) پیش بینی ریسک ها قبل از تنظیم قرارداد
٢) تحقیقات حقوقی، اداری، فنی، مالی و اقتصادی و میدانی در خصوص اسناد و اموال و اشخاص
٣) کنترل ریسک ها در متن قرارداد با (مکانیزم شروط ضمن عقد)
٤) کنترل ریسک ها بعد از تنظیم قرارداد
٥) مراقبت و نظارت در اجرای قرارداد، انحلال و تغییرات قرارداد