آموزش مجازی استاندارد آموزشی ISO 10015:2019 ( وبینار آنلاین )

5,800,000 

 تاریخ :  برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

 مدرس : آقای علیرضا دهقانی 

 ساعت  :  ٩ الی ١٣

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی استاندارد آموزشی ISO 10015:2019 :


١) آشنایی با استانداردهای معتبر حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی
٢) تاریخچه و کارکردهای استاندارد ایزو 10015
٣) تعیین نیازهای شایستگی (سازمانی، تیمی و فردی)
٤) سنجش شایستگی های فعلی و نیازهای توسعه ای
٥) مدیریت شایستگی و توسعه افراد
٦) برنامه ریزی شایستگی و توسعه افراد
٧) ساختار برنامه شایستگی و توسعه افراد
٨) اقدامات مربوط به شایستگی و توسعه افراد
٩) نقش ها و مسئولیت ها در مدیریت شایستگی و توسعه افراد
١٠) ارزشیابی تأثیر برنامه مدیریت شایستگی و توسعه افراد
١١) تعیین شایستگی آینده و نیازهای توسعه افراد