دوره آنلاین آموزشی قانون مبارزه با پولشویی

3,000,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس آقای محسن اشکبار
ساعت :   _
تعداد جلسات : 1 جلسه

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

محتوای وبینار قانون مبارزه با پولشویی : 

• تاریخچه پولشویی
• ویژگی ها و مراحل آن
• تأثیرات آن بر اقتصاد و جامعه
• اقدامات حقوقی بین المللی و داخلی علیه پولشویی
• قانون مبارزه با پولشویی
• چک لیست بازرسان مبارزه با پولشویی
• جمع بندی نهایی