آموزش مجازی قانون مبارزه با پولشویی(وبینار آنلاین)

5,000,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای محسن اشکبار
ساعت : ٩ الی ١٣
تعداد جلسات : ١ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی قانون مبارزه با پولشویی : 

١) تاریخچه پولشویی
٢) ویژگی ها و مراحل پولشویی
٣) تأثیرات پولشویی بر اقتصاد و جامعه
٤) اقدامات حقوقی بین المللی و داخلی علیه پولشویی
٥) قانون مبارزه با پولشویی
٦) چک لیست بازرسان مبارزه با پولشویی
٧) جمع بندی نهایی