آموزش مجازی ایمنی در انبار(وبینار آنلاین)

6,700,000 

 تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای اکبر اصالی

 ساعت  :   ١٤ الی ١٨

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای دوره آموزش مجازی ایمنی در انبار : 

١) اصطلاحات و تعاریف

٢) مقررات ایمنی انبارها

٣) تجهیزات ایمنی و آتش نشانی مورد نیاز در انبار

٤) شرایط محیطی و جوی انبار

٥) شرایط اضطراری در انبار و نحوه مقابله با آن