کتاب اتاق فکر(ویرایش دوم)

100,000 

اگر یکپارچگی سیستم بدن انسان به صورت مطلوب نباشد،سلامتی دچار اختلال شده و بیماری و مرگ دیر یا زود در پی آن می آید. همانند سلامتی،سایر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی نیز ممکن است در اثر فقدان واقعی یکپارچگی به خطر بیفتد. این یکپارچگی در ابعاد بزرگتر می تواند در خانواده ها،شرکت ها، صنایع،کسب و کارها  و  سازمان های دولتی بروز و ظهور کند.

یکپارچگی در همه ابعاد،محصول دانش و تفکر است. توسعه فکری با اختصاص مدتی از زمان روزانه به فکر کردن شروع و سپس با شرکت در اتاق فکر تکامل می یابد.

 نویسندگان :        سید مهدی بخارایی زاده         علی رجبی ابهری

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

اتاق فکر

بخش اول : کلیات

فصل اول / چرا اتاق فکر؟

فصل دوم / تاریخچه ی اتاق فکر

فصل سوم / چیستی اتاق فکر

فصل چهارم / جلسه ی اتاق فکری

فصل پنجم / چگونه یک اتاق فکر بسازیم؟

بخش دوم : طراحی سازمان اتاق فکر

فصل ششم / اساس نامه

فصل هفتم / نمودار سازمانی

فصل هشتم / شرح وظایف مدیر عامل

فصل نهم / شرح وظایف مدیر برنامه ریزی و راهبردی جلسات

فصل دهم / شرح وظایف مدیریت ارتباطات و اطاع رسانی

بخش سوم : نظام توسعه فکری

فصل یازدهم /  استفاده از تمام ظرفیت مغز کشور

بخش چهارم : عبور از پیچ تاریخی و چشم اندازها

فصل دوازدهم /  آینده ممکن؛آینده محتوم

پس گفتار

 


انتشارات ستوس

 

4_24_978-600-6703
104 صفحه
 نویسندگان :        سید مهدی بخارایی زاده         علی رجبی ابهری
چاپ اول   1393

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg