کتاب اثر سایه

299,000 

در این کتاب میخوانید :

چگونه با خود ،دیگران و دنیا آشتی کنید

بخش هایی از وجودتان را که قدرت دگرگون ساختن زندگی تان را دارند بشناسید

با خود و زندگیِ حقیقی تان پیوندی دوباره برقرار کنید


 نویسندگان :    دبی فورد       دیپاک چوپرا            ماریان ویلیامسون
  مترجم :          الهام شریف

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

اثر سایه

سایه

آشتی با خود،دیگران و جهان

فقط نور است که می تواند تاریکی را درنوردد

آزمون اثر سایه

انتشارات نسل نو اندیش

8_880_236_964_978
235 صفحه
 نویسندگان :    دبی فورد       دیپاک چوپرا            ماریان ویلیامسون
  مترجم :          الهام شریف
چاپ اول   1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم