کتاب استاندارد بین المللی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت ISO 45001:2018

200,000 

جدید ترین الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار

سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت ISO 45001:2018

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم: عباداله رنجبر

ناموجود

توضیحات

کتاب سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت ISO 45001:2018

سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت ISO 45001:2018

  • 1- دامنه کاربرد
  • 2- مراجع الزامی
  • 3- اصطلاحات و تعاریف
  • 4- محیط کسب و کار سازمان
  • 5- رهبری و مشارکت کارگر
  • 6- طرح ریزی
  • 7- پشتیبانی
  • 8- عملیات
  • 9- ارزیابی عملکرد
  • 10-بهبود

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-163-1

 

182 صفحه

 

عباداله رنجبر

 

چاپ اول 1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم