کتاب استاندارد بین المللی ISO 25639 شرکت در نمایشگاه ها، جشنواره ها و برنامه ها

150,000 

متن فارسی و انگلیسی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم: امین پزشکیان

47 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب استاندارد بین المللی ISO 25639 شرکت در نمایشگاه ها، جشنواره ها و برنامه ها

ISO 25639

بخش اول: واژگان

 •  اول: محدوده
 •  دوم: فرد و نهاد
 • سوم: انواع رویدادها
 •  چهارم: آیتم های فیزیکی
 •  پنجم: متفرقه

بخش دوم: شیوه های اندازه گیری برای اهداف آماری

 •  اول: محدوده
 •  دوم: منابع تشکیل دهنده
 •  سوم: اصطلاحات و تعاریف
 •  چهارم: فرد و نهاد
 •  پنجم: انواع رویدادها
 •  ششم: آیتم های فیزیکی
 •  هفتم: متفرقه

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-183-9

 

75 صفحه

 

امین پزشکیان

 

چاپ اول 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم