کتاب استاندارد بین المللی ISO 45001:2018 سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

800,000 

به همراه تحلیل مترجم: پیدایش ایمنی و بهداشت شغلی، روند تغییرات در ویرایش های قبلی 18001 و محورهای اصلی تغییرات در استاندارد 45001:2018 و نمایش متن تعاریف و الزامات جدید یا تغییر یافته


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم: دکتر سید محمدرضا حسینیان

42 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب استاندارد بین المللی ISO 45001:2018 سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

  •  دامنه کاربرد
  •  مراجع اصلی
  •  واژگان و تعاریف
  •  رهبری و مشارکت کارگر
  •  طرح ریزی
  •  اهداف و طرح ریزی برای دستیابی به آن
  •  پشتیبانی
  •  عملیات
  •  ارزیابی عملکرد
  •  بهبود

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-168-6

 

230 صفحه

 

دکتر سید محمدرضا حسینیان

 

چاپ اول 1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم