کتاب اصول طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی واحدهای نیمه صنعتی در مهندسی شیمی

50,000 

واحد های نیمه صنعتی در اندازه های مختلف و با نام ها و تعابیر گوناگون همواره به عنوان ابزاری کلیدی و کارآمد در مسیر پر پیچ و خم دستیابی به دانش فنی و همچنین تجاری سازی یک محصول صنعتی شناخته شده اند.

نویسندگان :    دکتر محمد ایازی                   مهندس شهرام امیری

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول /  واحدهای نیمه صنعتی در مهندسی شیمی

فصل دوم /  تقسیم بندی واحدهای نیمه صنعتی

فصل سوم /  اصول طراحی واحدهای نیمه صنعتی

فصل چهارم /  ادوات فرآیندی

فصل پنجم /  ساخت و نصب واحدهای نیمه صنعتی

فصل ششم /  راه اندازی واحدهای نیمه صنعتی

فصل هفتم /  کنترل واحدهای نیمه صنعتی

فصل هشتم /  خوردگی

فصل نهم /  ایمنی

فصل دهم /  اقتصاد واحدهای نیمه صنعتی


انتشارات سار گل
978-964-5890-76-4
167 صفحه
نویسندگان :    دکتر محمد ایازی                   مهندس شهرام امیری
چاپ اول  1387

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg