کتاب اصول مدیریت و کسب و کار در سرزمین حکایات

150,000 

کتاب اصول مدیریت و کسب و کار در سرزمین حکایات، اثری است جذاب و دلنشین که موضوعات برجسته و به روز مدیریتی و کسب و کار را به زبانی ساده در قالب پندها،عبرت ها،حکایات،و روایت ها از انسان ها و حیوانات بیان میکند.

هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی، هدف های عام یا خاصی را برای جامعه و مردم محقق می سازد. این هدف ها و وظایف بسیار دشوار تر و پیچیده تر از آن است که به وسیله ی یک فرد یا گروه کوچک انجام پذیر باشند، به همین دلیل انجام هر کاری، وابسته به سازمان ها و پیشرفت و بقای جامعه نیز تابع کار و عملکرد موثر آنهاست.

نویسنده :        وحید نثائی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول / مدیریت و سازمان

فصل دوم / خلاقیت

فصل سوم / برنامه ریزی و کنترل

فصل چهارم / تصمیم گیری

فصل پنجم / مدیریت استراتژیک

فصل ششم / سازماندهی

فصل هفتم / مدیریت منابع انسانی

فصل هشتم / رهبری، انگیزش و ارتباطات

فصل نهم / مدیریت تغییر و تحول سازمانی

فصل دهم / تفکر سیستمی

فصل یازدهم / کارگروهی

فصل دوازدهم / اصول مذاکره و زبان بدن

فصل سیزدهم / فرهنگ سازمانی

فصل چهاردهم / یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

فصل پانزدهم / نگرش

فصل شانزدهم / مشتری مداری

 

 


انتشارات نوید مهر

 

7_00_978-600-6995
445 صفحه
 نویسنده :        وحید نثائی
چاپ اول  1392

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg