کتاب اطلاع رسانی در مورد ریسک

350,000 

ناموجود

توضیحات

درک و شناخت اطلاع رسانی در مورد ریسک

محدودیت ها برای اطلاع رسانی موثر در مورد احتمال خطر

اصول اطلاع رسانی در مورد ریسک

ایجاد یک طرح اطلاع رسانی

اطلاع رسانی بین المللی ریسک

کمپین های سلامت عمومی

 

انتشارات انجمن مدیریت سبز ایران

3_85_6596_600_978
440  صفحه
 مترجم  :          انجمن مدیریت سبز ایران
چاپ اول   1393

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم