کتاب انقلاب خرده فروشی

550,000 

والتون در نیمه قرن بیستم، با مدیریتی هوشمندانه ، نظمی بسیار سرسختانه و تلاشی به شدت سخت کوشانه توانست کارآمدی عملیاتی را در فروشگاه های وال مارت تا آنجا بالا ببرد که رقیبی  در میدان خرده فروشی به پایش نرسد. ولی در قرن بیست و یکم، با تغییرات چشمگیر در انتظارات اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی،سیاسی و تکنولوژی، آینده ای بسیار متفاوت رو به روی وال مارت و صنعت خرده فروشی  قرار دارد که تنها با سازگاری استراتژیک قادر به ادامه حیات خواهد بود.


 نویسنده :       نلسون لیختن اشتاین
 مترجم ها  :     مسعود راجی          علی مستاجران

ناموجود

توضیحات

انقلاب خرده فروشی

فصل اول / دنیای سام والتون

فصل دوم / عرضه و تحکم

فصل سوم / فرهنگ شرکت

فصل چهارم / پیروز بر دیروز

فصل پنجم / اتحادیه ها! دور شوید!

فصل ششم / راه پیمایی طولانی وال مارت به سوی چین

فصل هفتم / فروشگاه های کالای ارزان برای هر آب و هوایی؟

فصل هشتم / وال مارت قواعد و مقررات را چگونه نهادینه می کند؟

فصل نهم / وال مارت در برابر دنیای خودساخته اش

 

انتشارات نشر فردا

 

5_35_978-600-6092
341 صفحه
 نویسنده :       نلسون لیختن اشتاین
 مترجم ها  :     مسعود راجی          علی مستاجران
چاپ اول   1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم