آموزش مجازی مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن(آموزش آفلاین)

1,800,000 

مدیریت بحران مجموعه ای از معیارهای پیش بینی شونده است که سازمان را به هماهنگی و کنترل و عکس العمل در مواقع اضطراری قادر می سازد. مدیریت موثر بحران به سازمان این فرصت را می دهد تا از فرصت ها بیشترین استفاده را نموده و خطرها را به کمترین میزان برسانند.

مقدار:

توضیحات

مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن

آموزش آفلاین مدیریت بحران در شرایط اضطراری
آموزش آنلاین مدیریت بحران و ایمن سازی

حادثه غیرمترقبه
اهمیت مدیریت بحران
اهداف وضعیت اضطراری
انواع وضعیت اضطراری
جنگ ها و بلایای طبیعی
تذکرات مدیریت اضطراری
اهداف مدیریت بحران
مقابله با شرایط اضطراری
گروه واکنش اضطراری
تجهیزات ایمنی
ارزیابی بحران
روش اجرایی مقابله با بحران
انواع مانور
د
ته بندی مانور
ارزیابی مانور
تخلیه افراد
مدیریت صحنه حادثه
حوادث شیمیایی
زلزله
جمع بندی

آقای محمدرضا طوسی

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

مدیران و سرپرستان در سازمان ها و موسسات

  • افزایش سطح آگاهی و اطلاعات رده های شغلی در یک سازمان، کارخانه و معدن؛
  • حساس سازی و احساس نیاز و همچنین بسترسازی فرهنگی اجتماعی در سازمان ها؛
  • توانمندسازی کارکنان و آمادگی آنان برای شرکت در تمرین ها و مانورهای مدیریت بحران؛
  • افزایش سطح هوشیاری ایمنی و درک بهتر انواع خطرات.