کتاب برنامه ریزی استراتژیک در سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی

850,000 

 • فصل اول: چرا برنامه ریزی استراتژیک نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته است
 • فصل دوم: چرخه تغییر استراتژی
 • فصل سوم : آغاز کار و حصول توافق بر روی فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک
 • فصل چهارم: تشریح الزامات و ماموریت سازمان
 • فصل پنجم: ارزیابی محیط به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف،فرصت ها چالش ها
 • فصل ششم: شناسایی مسایل و موضوعات استراتژیک سازمان
 • فصل هفتم: تدوین و تصویب برنامه ها و استراتژی ها برای مدیریت موضوعات استراتژیک
 • فصل هشتم : ایجاد چشم انداز سازمانی اثربخش
 • فصل نهم : اجرای موفقیت آمیز برنامه ها و استراتژی ها
 • فصل دهم : بازبینی و ارزیابی مجدد برنامه ها و استراتژی ها
 • فصل یازدهم : نقش رهبری در اجرای برنامه ریزی استراتژیگ
 • فصل دوازدهم : آغاز کار برنامه ریزی استراتژیک

انتشارات مهربان نشر

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: چرا برنامه ریزی استراتژیک نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته است
 • فصل دوم: چرخه تغییر استراتژی
 • فصل سوم : آغاز کار و حصول توافق بر روی فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک
 • فصل چهارم: تشریح الزامات و ماموریت سازمان
 • فصل پنجم: ارزیابی محیط به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف،فرصت ها چالش ها
 • فصل ششم: شناسایی مسایل و موضوعات استراتژیک سازمان
 • فصل هفتم: تدوین و تصویب برنامه ها و استراتژی ها برای مدیریت موضوعات استراتژیک
 • فصل هشتم : ایجاد چشم انداز سازمانی اثربخش
 • فصل نهم : اجرای موفقیت آمیز برنامه ها و استراتژی ها
 • فصل دهم : بازبینی و ارزیابی مجدد برنامه ها و استراتژی ها
 • فصل یازدهم : نقش رهبری در اجرای برنامه ریزی استراتژیگ
 • فصل دوازدهم : آغاز کار برنامه ریزی استراتژیک

انتشارات مهربان نشر
978-600-407-321-9
364 صفحه
جان.اف.برایسون
مهدی خادمی گراشی
چاپ اول 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg