کتاب داستان پردازی با داده ها

1,150,000 

 • فصل اول: اهمیت بستر تعامل
 • فصل دوم: انتخاب ابزار بصری تاثیرگذار
 • فصل سوم : درهم ریختگی دشمن شماست!
 • فصل چهارم: متمرکز کزدن توجه مخاطبان
 • فصل پنجم: مانند طراحان فکر کنید
 • فصل ششم: تشریح مدل تصاویر
 • فصل هفتم: درس های داستان پردازی
 • فصل هشتم : کاربرد همه درس ها
 • فصل نهم : مطالعات موردی
 • فصل دهم : ملاحظات نهایی

انتشارات آریانا قلم

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: اهمیت بستر تعامل
 • فصل دوم: انتخاب ابزار بصری تاثیرگذار
 • فصل سوم : درهم ریختگی دشمن شماست!
 • فصل چهارم: متمرکز کزدن توجه مخاطبان
 • فصل پنجم: مانند طراحان فکر کنید
 • فصل ششم: تشریح مدل تصاویر
 • فصل هفتم: درس های داستان پردازی
 • فصل هشتم : کاربرد همه درس ها
 • فصل نهم : مطالعات موردی
 • فصل دهم : ملاحظات نهایی

انتشارات آریانا قلم
978-600-7677-83-4
295 صفحه
کول ناسبامر نافلیک

 

احسانه مرادیان
چاپ دوم 1399