بسته آموزشی آشنایی با قوانین محاسبات عمومی کشور

3,800,000 

محتوای بسته آموزشی :

  • كتاب
  • Power Point
  • VCD

5 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی آشنایی با قوانین محاسبات عمومی کشور

مخاطبان دوره آموزشی :

کلیه مدیران و کارشناسان سازمان دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه بودجه کشور، سازمانی که بخش وصول برخی از درآمدهای دولت ، سازمان امور مالیاتی کشور ، سازمان بازرسی کشور ، کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی

اهداف آموزشی دوره :

مدیریت کیفیت و راهنمایی برای بخش آموزش سازمان در جهت بهبود نظام های آموزشی مدون و پیشگیری از پیامدهای ناخوشایند و نابسامانی و تناقص در تنظیم دستورالعمل ها و آیین نامه های آموزشی

مباحث آموزشی :

١) قانون اساسی و قانون محاسبات کشور

٢) قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات

٣) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

٤) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 و 2

٥) قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی

٦) قانون برنامه و بودجه کشور

٧) قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

٨) قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی

٩) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی

١٠) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد و . . .

١١) آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی

١٢) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

١٣) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

١٤) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن

١٥) قانون برگزاری مناقصات

١٦) آیین نامه معاملات دولتی و آیین نامه اموال دولتی

١٧) آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری

١٨) قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب

١٩) قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی

٢٠) آیین اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور

٢١) قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

٢٢) دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه های دولت

٢٣) طبقه بندی اقتصادی اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه ای

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم