بسته آموزشی آشنایی با قوانین محاسبات عمومی کشور

1,950,000 

محتوای بسته آموزشی :

 • كتاب
 • Power Point
 • VCD

5 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی آشنایی با قوانین محاسبات عمومی کشور

مخاطبان دوره آموزشی :

کلیه مدیران و کارشناسان سازمان دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه بودجه کشور، سازمانی که بخش وصول برخی از درآمدهای دولت ، سازمان امور مالیاتی کشور ، سازمان بازرسی کشور ، کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی

اهداف آموزشی دوره :

مدیریت کیفیت و راهنمایی برای بخش آموزش سازمان در جهت بهبود نظام های آموزشی مدون و پیشگیری از پیامدهای ناخوشایند و نابسامانی و تناقص در تنظیم دستورالعمل ها و آیین نامه های آموزشی

مباحث آموزشی :

 • قانون اساسی و قانون محاسبات کشور
 • قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات
 • قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 و 2
 • قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
 • قانون برنامه و بودجه کشور
 • قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
 • قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی
 • قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی
 • لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد و . . .
 • آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
 • قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
 • قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 • قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن
 • قانون برگزاری مناقصات
 • آیین نامه معاملات دولتی و آیین نامه اموال دولتی
 • آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری
 • قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب
 • قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی
 • آیین اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
 • قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
 • دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه های دولت
 • طبقه بندی اقتصادی اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه ای

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم