کتاب اولین حلقه

60,000 

بیشتر افراد در مکان‌های اشتباه به دنبال موفقیت می‌گردند. آن‌ها تصور می‌کنند مسئولیت موفقیت‌شان برعهده‌ی حامیان آن‌ها و اعضای تیم‌شان است. اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که رندی گیج، این چهره‌ی نام آشنای بازاریابی شبکه‌ای، در کتاب اولین حلقه به ما یاد می‌دهد این است که مسئولیت موفقیت در بازاریابی شبکه‌ای را خودمان بر عهده بگیریم. رهبری اثربخش هرگز به معنای دستور دادن به دیگران نیست. اولین فردی که باید رهبری کنیم، خود ما هستیم. اولین گام‌ها از خود ما شروع می‌شود  و اولین رفتار اعضا از خود ما الگوبرداری می‌شود.

 نویسنده :         رندی گیج
 مترجم  :          علیرضا خاکساران

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول /  چگونه میتوان به تکثیر دست یافت

فصل دوم /  قدرت ذهن

فصل سوم /  کار درست را انجام بده

فصل چهارم /  افزایش حجم فروش

فصل پنجم /  به اصل کار بپردازید نه به فرع آن

فصل ششم /  پایه ی کار را محکم بسازید

فصل هفتم /  رویدادهای محلی برگزار کنید

فصل هشتم /  رویدادها را ترویج کنید و فقط به اعلام آنها اکتفا نکنید

فصل نهم /  دوری از دست اندازها

فصل دهم /  رهبری قبیله


انتشارات آموخته

 

2_978-600-8237-24
72 صفحه
 نویسنده :         رندی گیج
 مترجم  :          علیرضا خاکساران
چاپ اول  1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg