کتاب بازاریابی

550,000 

این کتاب شامل سه بخش است:

بخش اول “تجزیه و تحلیل فرصت های بازاریابی” بر کسب بینش نسبت به نیاز ها و رفتارهای مشتریان تمرکز می کند که قاعدتاٌ باید راهنمای تجزیه و تحلیل فرصت های بازاریابی شرکت و پایه هر نوع استراتژی بازاریابی موفقیت آمیز باشد

بخش دوم با عنوان “توسعه استراتژی های بازاریابی” مهمترین اجزای استراتژی بازاریابی را تحت پوشش قرار می دهد

بخش سوم “اجرای استراتژی های بازاریابی” استراتژی های بازاریابی به ویژه در مدیریت و ارائه برنامه بازاریابی را از طریق فروشندگان و ایجاد مدیریت ارتباط با مشتریان سود آور مورد توجه قرار می دهد.


 نویسنده :          آلوین جی. سیلک
 مترجم ها  :       دکتر حمیدرضا رضوانی                 امیر شیروانی

ناموجود

توضیحات

بخش اول : تجزیه و تحلیل فرصت های بازاریابی

فصل اول / استراتژی بازاریابی

فصل دوم / درک رفتار مصرف کننده

بخش دوم : توسعه استراتژی های بازاریابی

فصل سوم / بخش بندی بازار،انتخاب بازار هدف و موضع سازی

فصل چهارم / سیاست محصول

فصل پنجم / حرکت به سمت بازار

فصل ششم / ارتباطات بازاریابی و ترویج

فصل هفتم / قیمت گذاری بهینه

بخش سوم : اجرای استراتژی های بازاریابی

فصل هشتم / فروش حضوری و مدیریت فروش

فصل نهم /  مدیریت مشتریان

انتشارات کتاب مهربان

978-964-7725-90-3
198 صفحه
 نویسنده :          آلوین جی. سیلک
 مترجم ها  :       دکتر حمیدرضا رضوانی                 امیر شیروانی
چاپ دوم  1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم