کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Microsoft Project 2016

180,000 

برخی از عنوان های  این کتاب شامل : ساختن یک ماکرو،گروه بندی داده ها براساس outline code،غیلتر کردن جزئیات پروژه،بررسی انحرافات از خط مبنا،جک باکس effort driven،مسیر بحرانی در Network Diagram، مفهوم CPM، تفاوت برنامه ریزی پروژه و کنترل پروژه، کد دهی WBS،انواع ارتباطات در MSP و ….


نویسندگان :        ناصر طاعتی          حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد

ناموجود

توضیحات

 برنامه ریزی

  معرفی پروژه

  شروع کار با نرم افزار

  وارد کردن فعالیت ها و ایجاد WBS در نرم افزار

  ایجاد ارتباطات و مشخص کردن مسیر بحرانی پروژه

  تعریف و تخصیص منابع

  پی گیری پیشرفت پروژه

  آنالیز هزینه و درآمدهای پروژه

  تنظیمات دلخواه و ایجاد گزارش های ویژه

  کار با ماکروها

  پیوست ها

انتشارات آدینه

978-964-8313-92-5
181 صفحه
نویسندگان :        ناصر طاعتی          حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد
چاپ اول  1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg