کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Microsoft Project 2016

180,000 

برخی از عنوان های  این کتاب شامل : ساختن یک ماکرو،گروه بندی داده ها براساس outline code،غیلتر کردن جزئیات پروژه،بررسی انحرافات از خط مبنا،جک باکس effort driven،مسیر بحرانی در Network Diagram، مفهوم CPM، تفاوت برنامه ریزی پروژه و کنترل پروژه، کد دهی WBS،انواع ارتباطات در MSP و ….

نویسندگان :        ناصر طاعتی          حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 

فصل اول /  معرفی پروژه

فصل دوم /  شروع کار با نرم افزار

فصل سوم /  وارد کردن فعالیت ها و ایجاد WBS در نرم افزار

فصل چهارم /  ایجاد ارتباطات و مشخص کردن مسیر بحرانی پروژه

فصل پنجم /  تعریف و تخصیص منابع

فصل ششم /  پی گیری پیشرفت پروژه

فصل هفتم /  آنالیز هزینه و درآمدهای پروژه

فصل هشتم /  تنظیمات دلخواه و ایجاد گزارش های ویژه

فصل نهم /  کار با ماکروها

فصل دهم /  پیوست ها


انتشارات آدینه
978-964-8313-92-5
181 صفحه
نویسندگان :        ناصر طاعتی          حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد
چاپ اول  1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg