کتاب برند سازی موثر برای کارفرمایان

480,000 

برند کارفرما را می توان، ویژگی های یک سازمان (در نقش کارفرما) در ذهن کارکنان داخلی و متقاضیان کار در بازار کار درباره آن سازمان دانست. برند مثبت کارفرما در یک سازمان، نشان دهنده ویژگی هایی است که آن سازمان را در ذهن و قلب کارکنان و متقاضیان کار تداعی کند. برند کارفرما متشکل از ویژگی هایی است که متقاضیان کار و یا کارکنان سازمان به واسطه این ویژگی ها، آن را به عنوان محیطی مناسب برای کار کردن انتخاب می کنند


نویسندگان : مهدی ابراهیمی بلانی     حسین امینی کسبی       سعید شهباز مرادی

ناموجود

توضیحات

کتاب برند سازی موثر برای کارفرمایان

 مقدمه ای بر برند کارفرمایی
مبانی نظری، کارکرد و اهداف برند کارفرما
ابعاد و استراتژی های برند کارفرما
اهمیت ارزش پیشنهادی کارفرما در برند کارفرمایی
شهرت برند کارفرما و جذب
سنجش برند کارفرما
پندهای برند کارفرمایی

انتشارات کتاب مهربان

978-600-407-374-5
133 صفحه
نویسندگان : مهدی ابراهیمی بلانی        حسین امینی کسبی           سعید شهباز مرادی
چاپ اول  1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم