کتاب برند سازی موثر برای کارفرمایان

480,000 

برند کارفرما را می توان، ویژگی های یک سازمان (در نقش کارفرما) در ذهن کارکنان داخلی و متقاضیان کار در بازار کار درباره آن سازمان دانست. برند مثبت کارفرما در یک سازمان، نشان دهنده ویژگی هایی است که آن سازمان را در ذهن و قلب کارکنان و متقاضیان کار تداعی کند. برند کارفرما متشکل از ویژگی هایی است که متقاضیان کار و یا کارکنان سازمان به واسطه این ویژگی ها، آن را به عنوان محیطی مناسب برای کار کردن انتخاب می کنند

نویسندگان : مهدی ابراهیمی بلانی     حسین امینی کسبی       سعید شهباز مرادی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول: مقدمه ای بر برند کارفرمایی
فصل دوم: مبانی نظری، کارکرد و اهداف برند کارفرما
فصل سوم: ابعاد و استراتژی های برند کارفرما
فصل چهارم: اهمیت ارزش پیشنهادی کارفرما در برند کارفرمایی
فصل پنجم: شهرت برند کارفرما و جذب
فصل ششم: سنجش برند کارفرما
فصل هفتم: پندهای برند کارفرمایی

 


انتشارات کتاب مهربان
978-600-407-374-5
133 صفحه
نویسندگان : مهدی ابراهیمی بلانی     حسین امینی کسبی       سعید شهباز مرادی
چاپ اول  1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg