کتاب جوهره مدیریت

1,300,000 

کتاب جوهره مدیریت حاصل یک عمر تعلیم و تجربه عملی مدیریت و رهبری جان مکسول است. تفاوت عمده کتاب جوهره مدیریت با دیگر متون آموزشی در این زمینه، بعد تجربی آن است. مکسول همه ی تئوری های مدیریت و رهبری را طو بیش از چهل سال عمر حرفه ای خود به کار برده و نتایج عملی آنها را چه مثبت یا منفی مورد ارزیابی قرار داده و چکیده آنها را در این کتاب با زبانی ساده و دلنشین بیان کرده است.


انتشارات رسا
نویسنده :        جان سی مکسول
  ترجمه :           احمد عظیمی بلوریان

1 عدد در انبار

مقدار:

شناسه محصول: 9_740_317_964_978 دسته:

توضیحات

کتاب جوهره مدیریت

١) اگر در آن بالا احساس تنهایی و بی کسی میکنی یک جای کارت عیب دارد
٢) مشکل ترین آدم برای رهبری همواره خود شما هستید
٣) لحظه های تعیین کننده، تعیین کننده ی رهبری شما هستند
٤) از پشت که تیپا بخوری بدان که به جلو رانده می شوی
٥) هرگز در زندگی حتا یک روز هم کار نکنید
٦) بهترین رهبران کسانی هستند که گوش شنوا دارند
٧) وارد محدوده شوید و همانجا بمانید
٨) نخستین مسئولیت یک رهبر تعریف واقعیت است
٩) برای اینکه ببینی رهبران چه میکنند به مردم نگاه کن
١٠) مرغابی های خود را به مدرسه ی عقاب ها نگذارید
١١) حواستان را روی کار اصلی متمرکز کنید
١٢) بزرگترین اشتباه شما این است که نمی پرسید اشتباهتان چیست
١٣) وقت خود را مدیریت نکنید،زندگی خود را مدیریت کنید
١٤) برای ادامه رهبری به آموختن ادامه دهید
١٥) رهبران خود را در ایام سختی متمایز میکنند
١٦) افراد از افراد میگریزند نه از شرکت ها
١٧) تجربه بهترین آموزگار نیست
١٨) رمز یک جلسه خوب جلسه ی پیش از آن جلسه است
١٩) تنها یک بالا رونده نباشید،یک رابط باشید
٢٠) گزینه های که شما انتخاب میکنید شما را میسازند
٢١) نفوذ را باید قرض داد نه اینکه بخشید
٢٢) در برابر هر آنچه بدست می آوری چیزی را از دست میدهی
٢٣) آنها که با شما به سفر می آیند به ندرت تا پایان سفر با شما میمانند
٢٤) معدودی از رهبران موفق هستند مگر اینکه بسیاری از افراد از آنها بخواهند که موفق شوند
٢٥) شما فقط پاسخ های سوالاتی را که می پرسید دریافت می کنید
٢٦) مردم زندگی شما را در یک جمله خلاصه می کنند، آن را دریابید
انتشارات رسا
9_740_317_964_978
366 صفحه
  نویسنده :        جان سی مکسول
  ترجمه :           احمد عظیمی بلوریان
چاپ پنجم  ١٣٩٧

شما ممکن است به دوره آنلاین آموزشی مدیریت منابع انسانی نیز علاقه مند باشید

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم