کتاب دانستنی های بیمه اتومبیل

15,000 

این کتاب حاوی تقریبا همه مسائل عمومی و رایج دربیمه های ایران است و به خواننده نشان می دهد که چگونه از حقوق بیمه ای خود به نحو احسن استفاده کند. در این کتاب مسائل اصلی بیمه آتش سوزی، بیمه اتومبیل، بیمه حوادث، بیمه زندگی(عمر) و بیمه مسئولیت با دقت و ظرافت واکاوی می شود و به روشنی توضیح داده می شود که با اطلاع از پاره ای قوانین و مقررات و توجه به اشکال تکنیکی و حقوقیِ عقد قرارداد با بیمه ها و همچنین آگاه شدن با برخی ابهام ها در قراردادها، می توان از تعهدات کاست و بر حقوق افزود و از مزایای بیمه بیشتر برخوردار شد

نویسندگان : علی اعظم محمدبیگی               حمید عبدالحسین حریری

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

شرح اصطلاحات بیمه اتومبیل

مدارک مربوط به بیمه اتومبیل

محاسبات حق بیمه و خسارت قابل پرداخت در بیمه ی اتومبیل


انتشارات غزال
964-06-9209-3
106 صفحه
نویسندگان : علی اعظم محمدبیگی               حمید عبدالحسین حریری
چاپ دوم  1385