کتاب دستنامه لیزینگ در صنایع کوچک و خرد

26,000 

کار آفرینان کوچک به منظور ایجاد و تداوم بخشیدن به مشاغل، نیازمند انواع مختلف محصولات مالی هستند. محصولات مالی مانند : وام ها و تهسیلات سپرده ها، خدمات پرداخت و انتقال وجه،لیزینگ و بیمه باعث رشد و رونق کسب و کار و در نتیجه ایجاد و تداوم اشتغال میشوند.

این کتاب تصریح میکند که لیزینگ چیست،چگونه یک محصول اجاره ای را طراحی  و بازاریابی کنیم و چطور مسائل مربوط به مقررات و مسائل مالی آن را حل کنیم.


 نویسندگان :   لیندا دیلن          موریجیو دوپلیچ                     لوئیس اتینو           الیور وکلین
  مترجم :         عبدالله بیچران لو

4 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب دستنامه لیزینگ در صنایع کوچک و خرد

دستنامه لیزینگ در صنایع کوچک و خرد

لیزینگ چیست؟

عملیات لیزینگ

بازاریابی محصولات لیزینگ

قیمت گذاری محصولات در لیزینگ

چارچوب قوانین و مقررات لیزینگ

مالیات بندی در لیزینگ

حسابداری در لیزینگ

مانیتورینگ عملکرد

انتشارات دانش پژوهان فردای روشن

2_40_9978_964
136 صفحه
 نویسندگان :   لیندا دیلن          موریجیو دوپلیچ                     لوئیس اتینو           الیور وکلین
  مترجم :         عبدالله بیچران لو
چاپ اول   1385

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم