کتاب دیروز برای فردا(مستند سازی تجربیات در صنعت پتروشیمی)

40,000 

در این کتاب نویسنده مشاهدات و تجربیات خود درپروژه های صنعت پتروشیمی،چاش ها،دستاورد ها و فرآیند های این صنعت به زبانی مستند وار و شیوا بیان کرده است. از مهمترین موضوعات این اثر میتوان به : عملیات تولید،مهندسی فرآیند،مهندسی پروژه ها و مدیریت بهره وری و کیفیت اشاره کرد.


نویسنده : سید مهدی میرسعیدی فراهانی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مستندسازی تجربیات

استخدام در پتروشیمی شیراز

جریان تولید سودااش

اولین درس در آغاز کارآموزی

رسوب گرفتگی مخزن مخزن ذخیره آب نمک خام

رفع گرفتگی زیر راکتور واحد تصفیه نمک

جداسازی رسوبات از آب نمک تصفیه شده

سوراخ شدن لوله های مبدل حرارتی برج جذب آب نمک آمونیاکی

آموزش از همکار

عکس

انتشار گاز آمونیاک در محوطه کارخانه کربنات دوسود

اضافه حقوق کارمندان

اعمال گردش شغلی کارمندان

من و آقای مهندس شروانسکو

کوره های آهک

مشکلات ایجاد شده در مسیر راه اندازی کوره های آهک

گرفتگی کوره های آهک

تغذیه سنگ آهک به کوره ها

مرخصی رفتن یکی از اوپراتور ها

برخورد رئیس کارخانه با کارگر جذب و تقطیر

کارمند انتقالی از واحد های دیگر مجتمع پتروشیمی شیراز به کارخانه کربنات دوسود

کلسیناتورها

کشک سازی در کلسیناتورها

من با استاد کار کلسیناتور

شیر کنترل گاز انیدریک کربنیک تولیدی از واحد کلسیناتورها

پر شدن سیلوی خوراک واحد جوش شیرین

سیل در پتروشیمی شیراز

تکمیل فرم ارزیابی سالیانه کارگران

من و آقای اعتماد

تصادف

اشتغال در پتروشیمی اراک

مشارکت

تهیه اولین متن قرارداد به زبان انگلیسی

تعیین ظرفیت کارخانجات تحت پوشش وزارت صنایع

تهیه گزارش بررسی فنی و اقتصادی پتروشیمی بندر امام

ماموریت ویژه جهت بررسی  علل کاهش تولید مجتمع ها

تاسیس مرکز تحقیقات تولید مواد شیمیایی

استقرار نظام بهروری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های وابسته

ایجاد کمیته انتشارات در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

استقرار نظام پیشنهاد ها در شرکت های پتروشیمی

ایجاد سازمان رسمی نظام مدیریت و  بهره وری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

استقرار مدیریت کیفیت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اولین جشنواره نوآوری های صنعت نفت

نمایشگاه تحول اداری

نظریه چهار

مقاله افزایش تولید کربنات دوسود در اولین کنگره  مهندسی شیمی

مقاله نقش مهندسی شیمی  در صنعت ارائه شده در هفتمین کنگره مهندسی شیمی ایران

مقاله یادگیری سازمانی و ارتباط آن با مدیریت مشارکتی

تقدیرنامه ها از مراکز علمی،تحقیقاتی و صنعتی


انتشارات آریا پروژه
انتشارات زوفا
978-964-8821-46-8
233 صفحه
نویسنده : سید مهدی میرسعیدی فراهانی
چاپ دوم  1387

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم