کتاب ذهنیت موسس

1,240,000 

شرکت های نوپا در سفر پر ماجرایشان برای بزرگ شدن، ذهنیت موسس را از دست میدهند و در نتیجه رشدشان متوقف میشود. خوانندگان بالقوه این کتاب اعضای هیئت مدیره و رئیس های سازمان ها،مدیر عاملان و مدیران ارشد شرکت ها و کارآفرینان اند. کتاب ذهنیت موسس از لحاظ طبقه بندی در گروه کتاب های مدیریت استراتژیک قرار میگیرد زیرا موضوع محوری آن پاسخ به این سوال است که کسب و کارهایی که دوره ی راه اندازی را با موفقیت گذرانده اند چگونه قادر به حفظ رشد با کیفیت خواهند بود. کارآفرینان و مدیران استارت آپ ها با خواندن این کتاب قادر خواهند شد از خطراتی که در آینده ی نزدیک در کمینشان نشسته مطلع شوند.


انتشارات آریانا قلم

نویسندگان :    کریس زوک    جیمز آلن
مترجم ها :      نادر سیدکلالی       الهام حیدری

ناموجود

توضیحات

کتاب ذهنیت موسس

  • ذهنیت موسس
  • سه بحران قابل پیشبینی رشد
  • غلبه بر اضافه بار
  • معکوس کردن از نفس افتادگی
  • توقف سقوط آزاد
  • برنامه عملیاتی برای رهبران

انتشارات آریانا قلم

3_80_7677_600_978
263 صفحه
نویسندگان :    کریس زوک    جیمز آلن
مترجم ها :      نادر سیدکلالی       الهام حیدری
چاپ سوم  1401

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم