کتاب راهنمای مهندسی در نفت و گاز

4,000,000 

این کتاب به عنوان نقشه راه برای هر کسی که در حوزه ی مهندسی مشغول به کار است قلمداد میشود و خواننده را قادر میسازد تا به سرعت با حوزه مهندسی پروژه ها هم جهت شده، بخش های بحرانی را برای پایش و کنترل دریابد و روش های اثبات شده را به کارگیری نماید


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
  نویسنده :        اروه بارون
 ترجمه  :           سید حسن حسینی نیک

50 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب راهنمای مهندسی در نفت و گاز

١) مهندسی پروژه
٢) مبانی طراحی
٣) مهندسی فرآیند
٤) تجهیزات/مکانیکال
٥) جانمایی پلنت

٦) ایمنی و محیط زیست

٧) مهندسی عمران

٨) مواد و خوردگی

٩) لوله کشی

١٠) مدل سه بعدی
١١) ابزار دقیق و کنترل
١٢) برق
١٣) فراساحل
١٤) فرآیند کلی کار
١٥) مهندسی پایه پیشرفته و طراحی تفصیلی
١٦) برنامه زمانبندی پروژه
١٧) مدیریت مهندسی
١٨) کنترل مهندسی
١٩) روش های کاری
٢٠) ابزارها
٢١) مهندسی کارگاهی
٢٢) بازسازی
انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
6_238_173_600_978
312 صفحه
  نویسنده :        اروه بارون
 ترجمه  :           سید حسن حسینی نیک
چاپ اول  ١٤٠٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم