کتاب راهنمای کاربردی مدیریت سرمایه گذاری

1,100,000 

یک سرمایه گذار در مدیریت دارایی های خود بیش از هر چیز به دنبال محافظت از سرمایه خویش است. محافظت از سرمایه از طریق ایجاد میزان قابل قبولی از رشد انجام میگیرد و میزان رشد باید بیش از نرخ تورم یا برابر با آن باشد. در عمل رویکردهای گوناگونی در رابطه با مدیریت دارایی ها وجود دارد اما بحران مالی سال ٢٠٠٨ و اثرات شدید آن بر افراد و ثروتشان موجب شد تا فرآیندی منعطف تر با نگاه به جذابیت و خصوصیات گروه های مختلف دارایی مطرح شود.


نویسنده :      لوکاس اسنوپک
مترجم  :        رضا تهرانی             محمد علی میرزا کوچک شیرازی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب راهنمای کاربردی مدیریت سرمایه گذاری

سرمایه گذاران و ریسک

گزینه های سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری

گروه های مختلف دارایی و میزان ریسک هر کدام

بازار

ارزش گذاری دارایی های مالی

سه رویکرد تجربی در رابطه با انتخاب اوراق بهادار

مالی رفتاری

پیشبینی تحرکات بازار

رویکرد سرمایه گذاری بر پایه احتمالات

مدل سازی تحرکات بازار

قدرت عوامل اثر گذار در سرمایه گذاری

تشکیل مدیریت پرتفلیو

جذابیت گروه های مختلف دارایی

چهار عامل اساسی در مدل سرمایه گذاری

انتشارات بورس

3_38_7872_600_978
397 صفحه
نویسنده :      لوکاس اسنوپک
مترجم  :        رضا تهرانی             محمد علی میرزا کوچک شیرازی
چاپ دوم  1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم