کتاب روش طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک

25,000 

در این کتاب به طراحی ارزش خاص داده شده است و در قسمت های مختلف به نحوه ی طراحی مدار اشاره شده است.

 نویسندگان :     خلیل مافی نژاد               فرامرز صبوری

4 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

روش طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک

1) روش تحلیل و طراحی مدارهای دیودی

2) تغذیه ی مدارهای ترانزیستوری

3) مدل سیگنال کوچک تقویت کننده های ترانزیستوری

4) تقویت کننده های تفاضلی

5) تقویت کننده های قدرت

6) تقویت کننده های فیدبک

انتشارات به نشر

7_0055_02_964
456 صفحه
 نویسندگان :     خلیل مافی نژاد               فرامرز صبوری
چاپ هفتم   ١٣٨٣