کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی

150,000 

تعیین روابط الگوی اجتماعی در جامعه ی ما و دستیابی به راه حلی برای آن،نیازمند یک حرکت پژوهشی نظام دار و بین رشته ای در جهت شناخت عینی ابعاد اجتماعی شخصیت افراد جامعه، فرآیند تحول این ابعاد و شناخت بافت و آموزش های خانوادگی است که باید با مطالعه تاریخی و اجتماعی تکمیل و در نهایت به تصویر روشنی از مسئله منجر شود.

 نویسنده :     نیما قربانی

3 در انبار

مقدار:

توضیحات

 سبک ها و مهارت های ارتباطی

1) ساز و کارهای بقا و تمدن

2) سبک های ارتباط بین شخصی

3) تحول سبک های ارتباطی :شرایط اجتماعی تسهیل گر و تخریب گر

4) شیوه ” بودن ” یاری بخش در ارتباط بین شخصی

5) هنر گوش دادن

6) خود افشایی

7) مدیریت مشکلات ارتباطی

8) نقدورزی و نقدپذیری

9) خودشیفتگی و مسئله قدرت و مدیریت

10) روانشناسی مثبت روابط نزدیک

انتشارات بینش نو

5_5_91446_600_978
279 صفحه
 نویسنده :     نیما قربانی
چاپ پنجم   1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg