کتاب سنجش عملکرد در سازمان های عمومی و غیر انتفاعی

350,000 

هدف از اندازه گیری و سنجش عملکرد، ایجاد اطلاعات عینی و مرتبط در زمینه عملکرد برنامه و یا سازمان است که میتوان از آنها در جهت تقویت مدیریت و تصمیم گیری، دستیابی به نتایج مورد نظر، بهبود عملکرد کلی و افزایش توان پاسخگویی سازمان استفاده کرد.


نویسنده :          تئودور اچ.پویستر
ترجمه :            پرویز احمدی

 

1 عدد در انبار

مقدار:

شناسه محصول: 1_978-964-388-557 دسته:

توضیحات

کتاب سنجش عملکرد در سازمان های عمومی و غیر انتفاعی

پیش درآمدی بر سنجش عملکرد

ایجاد سیستم های اندازه گیری عملکرد اثربخش

شناسایی بازده واقعی و دیگر سنجه های عملکرد

تعیین اهداف کلی و عملیاتی برنامه

تعیین شاخص ها عملکرد

تحلیل داده های عملکرد

گزارش داده های عملکرد

پردازش داده های عملکرد

استفاده از سنجه های عملکرد برای حمایت از طرح ریزی و مدیریت راهبردی

گنجاندن سنجه های عملکرد در فرایند بودجه ریزی

پشتیبانی از سیستم های مدیریت عملکرد

بهبود کیفیت، بهره وری و خدمت به مشتری

کاربرد سنجه های مقایسه ای برای الگو برداری عملکرد

اجرای سیستم های سنجش موثر

 

انتشارات صفار

1_978-964-388-557
371 صفحه
نویسنده :          تئودور اچ.پویستر
ترجمه :            پرویز احمدی
چاپ اول ١٣٩٧

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم