کتاب فروشگاه؛راهکارها و نکته ها

70,000 

از لحظه ای که قاطعانه برای وارد شدن به کسب و کار مغازه داری تصمیم بگیرید، دریایی از سوالات گوناگون و  حجم زیادی از کارها روی سرتان می ریزد. اما اگر مثل هر حرفه دیگر به آن به صورت اصولی و علمی نگاه کنید،خواهید دید که با برنامه ریزی و روی کاغذ آوردن تمام سرفصل ها و جزئیات کار، می توان قدم هایی به سوی موفقیت با سرعتی صحیح برداشت.


 نویسنده :        ستیلا باسقی

ناموجود

توضیحات

کتاب فروشگاه؛راهکارها و نکته ها

بخش اول / شکل گیری فروشگاه

بخش دوم / مدیریت فروشگاه

بخش سوم / ضمائم

 

انتشارات بازاریابی

 

0_4_978-600-92502
163 صفحه
 نویسنده :        ستیلا باسقی
چاپ چهارم   1391